پیمانکار کیست؟

پیمانکار کیست؟ (Contractor) در کشور ما تعاریف مختلفی از پیمانکاری و شرح وظایف آن وجود دارد. میتوانیم بگوییم Contractor شخصی حقوقی یا حقیقی‌ است که با امضای قرارداد با کارفرما، متعهد به انجام پروژه‌ی مربوطه شود. این پروژه می‌تواند ساخت یک پل، انجام تاسیسات ساختمانی، سیم‌کشی ساختمان و یا… باشد. پیمانکاران برخلاف کارمندان که موظف…