تابلو برق

کاربرد و ماهیت تابلو برق را می‌توان در زندگی هرروزه خودمان مشاهده و لمس کنیم. فرض کنید جاروبرقی جدید خودتان را به برق میزنید تا روشنش کنید، اما ناگهان لامپ اتاق ناگهان خاموش می‌شود و ساعت دیجیتالی روی وسایلتان  از کار می‌افتد. یعنی برق رفته است؟ نه، احتمالا مشکل از کلید (برکر) است. بریکر‌ (مدار…

پیمانکار کیست؟

پیمانکار کیست؟ (Contractor) در کشور ما تعاریف مختلفی از پیمانکاری و شرح وظایف آن وجود دارد. میتوانیم بگوییم Contractor شخصی حقوقی یا حقیقی‌ است که با امضای قرارداد با کارفرما، متعهد به انجام پروژه‌ی مربوطه شود. این پروژه می‌تواند ساخت یک پل، انجام تاسیسات ساختمانی، سیم‌کشی ساختمان و یا… باشد. پیمانکاران برخلاف کارمندان که موظف…