طراحی و تولید انواع تابلو برق فشار متوسط در تیپ های ثابت و کشویی

Medium Voltage Switchgear

طراحی تا سطح ولتاژ 36 کیلو ولت

Up To 36  KV

AIS

GIS

 
این تابلوها در محدوده ولتاژی 1 تا 36 کیلو ولت می باشند و اصولا یک محفظه فلزی ایستاده شامل اسکلت یا چارچوب نگهدارنده با قابلیت دسترسی از جلو هستند که تجهیزات قطع و وصل کننده مانند دژنگتور و سکسیونر و کنتاکتور خلاء و همچنین تجهیزات اندازه گیری و نمایش دهنده ها و شینه های ارتباطی و رله های حفاظتی را در خود جای می دهند.
تابلو فشار متوسط کمپکت:
نوعی از تابلو های فشار متوسط می باشند که در آن از تجهیزات کلید زنی در محیط گاز و یا خلاء استفاده گردیده است لذا ابعاد این تابلوها نسبت به تابلو فشار متوسط معمولی کوچکتر است.
تابلو فشار متوسط کمپکت AIS:
AIS  مخفف کلمه ی AIR INSULATED SWICH می باشد.در این نوع از تابلو های فشار متوسط کمپکت از هوا به عنوان عایق پیرامون باسبارها استفاده می گردد و تجهیزات کلیدزنی آن در محیط گازی و یا خلاء قرار دارند.این تابلو از تعدادی سلول مجزا  تشکیل شده است که در کارخانه یا محل پست  به هم متصل می شوند.
تابلو فشار متوسط کمپکت GIS:
GIS  مخفف کلمه ی GAS INSULATED SWICH می باشد. در این نوع از تابلو های فشار متوسط کمپکت از گاز SF6  به عنوان عایق پیرامون باسبارها استفاده می گردد و تجهیزات کلیدزنی آن میتواند در محیط گازی و یا خلاء قرار بگیرند.این تابلوها به صورت یکپارچه هستند.