تعدادی از مشتریان پروژه‌های پیمانکاری

ماموریت ما ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان از طریق آموزش، مشاوره، تامین تجهیزات و ارائه راهبردهای جامع در جهت تسهیل اجرای پروژه می‌باشد.

آرمان‌هایی مانند رضایت‌مندی مشتریان، اطمینان از سلامت نیروهای انسانی، حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست پیرامون و  همچنین نوآوری و تحول، مدیران سازمان را به تدوین نگرشی مثبت و جامع وا داشت که اجرای آن در تمام بخش‌ها، صلاحیت لازم جهت اخذ گواهینامه‌های بین المللی را برای شرکت مهندسی برق آوران به ارمغان آورده است.

خدمات ما

شرکت مهندسی برق آوران در بخش ارایه خدمات مهندسی و اجرایی طی بیش از 4 دهه فعالیت خویش توانسته است با ایجاد اثر مثبت در حافظه مشتریان و کارفرمایان خویش در تمامی پروژه ها موفق به جلب رضایت ایشان گردد .

شرکت مهندسی برق آوران با اجرای بخشنامه ی جدید سازمان برنامه و بودجه کشور در ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت های پیمانکاری ، موفق به کسب این رتبه‌ها شد.

رتبه 3 در رشته تاسیسات
رتبه 5 در رشته نیرو
رتبه 5 در رشته ابنیه

همچنین انتظار می رود در ارزیابی‌ها مجدد با افزایش رشته های فعالیت و ارتقا رتبه همراه باشد.

تعدادی از مشتریان پروژه‌های تابلوسازی

شما اینجا هستید: