ماموریت و چشم انداز ما


ماموریت ما ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان از طریق آموزش، مشاوره، تامین تجهیزات و ارائه راهبردهای جامع در جهت تسهیل اجرای پروژه می‌باشد.

آرمان‌هایی مانند رضایت‌مندی مشتریان، اطمینان از سلامت نیروهای انسانی، حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست پیرامون و  همچنین نوآوری و تحول، مدیران سازمان را به تدوین نگرشی مثبت و جامع وا داشت که اجرای آن در تمام بخش‌ها، صلاحیت لازم جهت اخذ گواهینامه‌های بین المللی را برای شرکت مهندسی برق آوران به ارمغان آورده است.

تعدادی از مشتریان پروژه‌های پیمانکاری
تعدادی از مشتریان پروژه‌های تابلوسازی