تامین تجهیزات

شرکت مهندسی برق آوران با داشتن فرآیندهای سازمانی مناسب، قادر است در حوزه های صنعتی ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در زمینه تامین تجهیزات اقدام به مهندسی خرید کالا و بهینه سازی سفارشات کارفرمایان محترم نماید.   در طی این فرایند خرید امور زیر انجام میپذیرد: مستند سازی تمامی فرایند خرید کالا پروژه  انجام امور…