تحقیق و توسعه

BMS

هنگامی که جمیز وات در تلاش برای خنک کردن بخار و تسریع کار ماشین بخار خود بود، نمی‌دانست حرکتی را آغاز کرده که در نتیجه آن پس از گذر قر‌ن‌ها، امروز چراغ راهی تنها با حرکت شما روشن خواهد شد و دمای اتاقی تنها با اشاره انگشتی به تعادل می‌رسد. در آستانه چهارمین انقلاب صنعتی هستیم، انقلابی که در آن ارتباط بین انسان و ماشین دیگر با تعاریف قدیم شباهت ندارد و ارتباطات جدیدی بین انسان و ماشین تعریف می‌شود.

شرکت مهندسی برق آوران در تلاش است با ایجاد بستر مناسب جهت انتقال دانش‌های نوین و  سرمایه گذاری در پروژه‌های دانش بنیان بتواند علاوه بر ایجاد تولید و اشتغال در این بازارهای نوین سهمی در گسترش رفاه و آسایش داشته باشد.

از نمونه‌ فعالیت‌های در این زمینه می‌توان به طراحی و تجهیز چندین پروژه بلند مرتبه به سیستم کنترلی BMS اشاره نمود.