مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمان امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌ برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده‌است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات ساختمان مدیر پروژه و دست اندرکاران را در هر مرحله برای تصمیم‌ گیری درست یاری می‌کند. مدل‌ سازی اطلاعات ساختمان کلیه فعالیت‌های مدیریت ساخت…