طراحی و تولید انواع تابلو برق فشار ضعیف
مطابق با استانداردهای IEC60439  و IEC61439

انواع تابلو برق فشار ضعیف قابل ارائه شامل محصولات ذیل هستند:
تابلو برق فشار ضعیف توزیع ۴۰۰ ولت تا ۶۰۰۰ آمپر در انواع ثابت و کشویی
تابلو برق اصلاح ضریب قدرت (بانک های خازنی و فیلتر هارمونیک)
تابلو برق فشار ضعیف شالتر توزیع و زیر ترانسی تا ۱۰۰۰ آمپر
تابلو برق فشار ضعیف سنجش و توزیع
تابلو های برق فشار ضعیف ساخت شرکت مهندسی برق آوران در تیپ های ریتال و سیواکن زیمنس قابل ارائه هستند.